4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
6200,  Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 23/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: 4349
 
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1) Ντεμίρη Αθανάσιο
2) Παπαμιχαήλ Γεώργιο
3) Τσελεγκίδη Αντώνιο
4) Καραγιαννίδη Αναστάσιο
5)Καραγιαννίδη Ιωάννη
6) Αθανασιάδη Θεόδωρο

Σας παρακαλούμε την 28η του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [04η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

 

«Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2011».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΛΥΣΣΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr