5η Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 2013

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 21   Μαρτίου 2013, ημέρα   Πέμπτη και ώρα   2.30 μμ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη   για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση πιστώσεων του πρού/σμού του Δήμου έτους 2013

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να προβεί στην σύνταξη κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων ποσού 527,98 ευρώ για την συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

ΘΕΜΑ 4o   Εξέταση ένστασης που αφορά στην διενέργεια διαγωνισμού για την «Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου έτους 2013»

ΘΕΜΑ 5ο   Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση με δημοπρασία του Δημοτικού Καφενείου στη ΤΚ Αργυρούπολης

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταλλικής προκατασκευασμένης δεξαμενής Δήμου Προσοτσάνης»

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης»

ΘΕΜΑ 8ο: Παραλαβή της μελέτης «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Φωτολίβους-Σιταγρών»

ΘΕΜΑ 9ο Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πίστας αγώνων μοτοσικλετιστών»

ΘΕΜΑ 10ο Εξέταση των ενστάσεων κατά του 21-2-2013 πρακτικού της 2ης Φάσης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης»

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr