Δημιουργική απασχόληση παιδιών για τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο (5 -12 ετών)

Δημιουργική απασχόληση παιδιών2022


Σχετικά έντυπα


Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός των δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων, με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 130 του ν.4926/2022 (πρόσωπα που κατοικούν η εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 129, αποκλειστικά για την μετακίνηση τους από και προς την κατοικία ή εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου), εντός των κάτωθι δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών, όταν ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4 και 5) από την έναρξη της ημερολογιακής μέρας που αναφέρεται στο παραπάνω χάρτη και για την διάρκεια αυτής. Η παρούσα απόφαση μπορεί να ενεργοποιηθεί και με δείκτη επικινδυνότητας 3, έπειτα από εισήγηση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας και της Διεύθυνσης Δασών Δράμας.

 

1. Περιαστικό Δάσος Κορυλόβου

2. Περιαστικό Δάσος Προσοτσάνης

3. Περιαστικό Δάσος Κυργίων

4. Περιαστικό Δάσος Αγίου Παντελεήμονα Κ. Νευροκοπίου

5. Περιαστικό Δάσος Περιχώρας

6. Περιαστικό Δάσος Καλλιφύτου

7. Δάσος Δυτικού Νέστου (Καράντερε)

8. Δάσος Φρακτού

9. Δάσος Στάμνας

10. Δάσος Σίλλης-Πρασινάδας

11. Θόλου - Αμισινού.

 

Δείτε την απόφαση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την 10η Μαΐου έως και 31η Μαΐου 2022 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και εγγραφής βρεφών στον Α΄Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα εγγραφόμενα παιδιά στον Βρεφονηπιακό και τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης, κατά κύριο λόγο  προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

Ειδικότερα στο βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και  στους Παιδικούς Σταθμούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία  κατά τον μήνα έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. 1-30 Σεπτεμβρίου, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Οι αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά για το διάστημα από

10-31/5/2022 από ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ στη διεύθυνση: https://npdd.eu/index.php/domes/paidikoi-stathmoi στην ενότητα εγγραφής-επανεγγραφής βρεφών-νηπίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο μέχρι τις 15/6/2022 και μετά από ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Τα δικαιολογητικά για το βρεφικό Τμήμα θα υποβάλλονται στο γραφείο του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής στον πρώτο όροφο του παλιού Δημαρχείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 8:00π.μ.- 14:00μ.μ. στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και στους Παιδικούς Σταθμούς στα τηλέφωνα:

Τμήμα/Παιδικοί Σταθμοί

Περιοχή/Διεύθυνση

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προϊσταμένη

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνη

2522350187

Γρούδου Μαρία

Α΄Β.Ν.Σ. Προσοτσάνης

Ελ.Βενιζέλου 61

Προσοτσάνη- Δράμας

2522022271

Γιαζκουλίδου Ευτέρπη

Β΄Π.Σ. Προσοτσάνης

Πίνδου 8,

Προσοτσάνη Δράμας

2522022058

Παπαδοπούλου Ελένη

Π.Σ. Μικρόπολης

Μικρόπολη Δράμας

2522031168

Γκάλεμπα Σοφία

Π.Σ. Πετρούσας

Πετρούσα Δράμας

2522041205

Θεοφιλίδου Άννα

Π.Σ. Σιταγρών

Σιταγροί Δράμας

2521095138

Γρηγοριάδου Ευθυμία

Π.Σ. Φωτολίβους

Φωτολίβος Δράμας

2521093270

Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά εγγραφής που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προτιμάται) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

 2. Βεβαίωση υγείας νηπίου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την παιδίατρο του παιδιού, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού και αποτελέσματα φυματινο-αντίδρασης Μantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του τρέχοντος έτους. Εάν ο γονέας δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται να προσκομίσει από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση για τους λόγους μη υποβολής.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα παραλαβής νηπίου και αποδοχής τροφείων.

 5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για την εξέταση του παιδιού του από τον συμβεβλημένο παιδίατρο του ΝΠΔΔ.

 6. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα για τα παιδιά αλλοδαπών γονέων.

 7. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού για τα διαζευγμένα ζευγάρια.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά επανεγγραφής είναι:

Για τις επανεγγραφές απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά και συνοδεύουν την αίτηση επανεγγραφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

 

 

 

Ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την εγγραφή βρεφών και νηπίων

 

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 2. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς ή ο ένας εξ αυτών είναι εργαζόμενος, όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

 3. Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. ή εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το Τaxis ότι η εταιρία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες .

 5. Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι είναι κατ΄ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.

 6. Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.

 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.

 8. Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.

 9. Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.

 10. Βεβαίωση σπουδών του τελευταίου εξαμήνου, όταν πρόκειται για γονείς φοιτητές.

 11. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν πρόκειται για γονέα στρατιώτη.

 12. Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος, όταν πρόκειται για γονέα φυλακισμένο.

 

 

Σύστημα Μοριοδότησης για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στο βρεφικό τμήμα και στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Α/α

Κριτήρια Επιλογής

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Μόρια

1

Πολύτεκνη οικογένεια

(από 4 παιδιά (ΝΑΙ) και άνω)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Προτεραιότητα χωρίς μοριοδότηση και οικονομικά κριτήρια

2

Μονογονεϊκή Οικογένεια

(Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων)

Διαζευκτήριο ή

Απόφαση Δικαστηρίου ότι τελούν σε διάσταση

40

3

Μονογονεϊκή Οικογένεια

(Από χηρεία)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου

40

4

Μονογονεϊκή Οικογένεια

(άγαμη μητέρα)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου

40

5

Τέκνο Ορφανό και από δύο γονείς

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου

50

6

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ πάνω από 67%

(σωματική ή πνευματική αναπηρία)

Απόφαση από Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας

30

7

Αριθμός τέκνων οικογένειας: τρία

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

20

8

Αριθμός τέκνων οικογένειας:

ένα έως δύο

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

10

9

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 0-10.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

30

10

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 10.001-15.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

25

11

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 15.001-20.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

20

12

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 20.001-25.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

15

13

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 25.001-30.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους

10

14

Δύο εργαζόμενοι γονείς

Βεβαίωση εργοδότη

30

15

Δύο άνεργοι γονείς

Κάρτες ανεργίας σε ισχύ

20

16

Εργαζόμενη μητέρα(ανεργία πατέρας)

Βεβαίωση εργοδότη

30

17

Εργαζόμενος πατέρας (ανεργία μητέρας)

Βεβαίωση εργοδότη

20

18

Εργαζόμενη/ος μητέρα/πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας

Βεβαίωση εργοδότη

Οικογενειακή κατάσταση

30

19

Άνεργη /ος μητέρα/πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας

Βεβαίωση εργοδότη

Οικογενειακή κατάσταση

20

20

Γονέας φοιτητής

Βεβαίωση Σπουδών

10

21

Γονέας στρατευμένος

Βεβαίωση Στρατού

10

22

Γονέας φυλακισμένος

Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος

10

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

 

Μετά από την 31η Μαΐου οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και για επανεγγραφές γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Βουγιουκλή Ελένη

Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμοί, παραπόταμοι, χείμαρροι, ρυάκια και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Δράμας (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α') "Αλιευτικός Κώδικας" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70*). 
 2. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α') "Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών». 
 3. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.235/79 (ΦΕΚ 65Α') «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργοόμενης αλιείας». 
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 
 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας... "Πρόγραμμα Διαύγεια"». 
 6. Την αρ. ΔΔ οικ. 4697/9-10-2019 ΦΕΚ 4064Β' απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες....» 
 7. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
 8. Την με αρ. 81629/39992/21-03-2022 Εισήγηση - Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας για την απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας. 
 9. Την με αριθ. 16/07-04-2022 Απόφαση Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος τού Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. για το ίδιο θέμα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 1. Την απαγόρευση ενάσκησης αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο: α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Αγγίτη, γ) στους παραποτάμους του Νέστου και Αγγίτη (ενδεικτικά Αρκουδόρεμα, Διαβολόρεμα, Δεσπάτη, Μούσδελη, Βαθύρεμα, Στραβόρεμα κ.α.), δ) στις φραγμαλίμνες Θησαυρού, Πλατανό βρύσης, Λευκογείων, Καταφότου και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι) που καταλήγουν στις ανωτέρω φραγμαλίμνες και ε) στους λοιπούς αλιευόμενους υδάτινους σχηματισμούς (ενδεικτικά πηγές Αγ. Βαρβάρας, πηγές Μυλοποτάμου, πηγές Βοϊράνης, αρδευτικές διώρυγες και τάφροι, κ.λ.π.) της Π.Ε. Δράμας. 

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 π.ιι.  

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά και δεν επηρεάζει τις όποιες απαγορεύσεις προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΚΥΑ 40379/01.10.09 και ΚΥΑ 61762/11.12.12). 

 1. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόιιων αλιευμένων προϊόντων, κατάσνεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών. 
 2. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της. 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr