22η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις   20 Ιουλίου  2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 πμ   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2020
  2. 13η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020
  3. Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
  4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου σχετικά με την αριθ.54/2020 αγωγή που κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο ο κ.Ευδοκιάδης Ευθύμιος κατά του Δήμου και ορισμός της αμοιβής του
  5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες της Δ/σας Υπηρεσίας επί της αιτήσεως για διάλυση σύμβασης της αναδόχου «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και καθορισμός της αμοιβής του

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email