20η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2013 - Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                                      
66200  Προσοτσάνη                                      
Τηλέφωνο: 2522 350 130                                         
Fax.  2522 023333                                  

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

                          του Δήμου                                

1) Καραγιαννίδη Αναστάσιο

2) Ντεμίρη   Αθανάσιο

3) Παυλίδη  Πέτρο

4) Τσελεγκίδη Αντώνιο

5) Βουγιουκλή Ηλία

6) Αθανασιάδη Θεόδωρο

Εδρες τους

τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με την παράκληση να ενημερώνουν εγκαίρως την Υπηρεσία όταν απουσιάζουν προκειμένου αυτή στη συνέχεια να ενημερώνει αναπληρωματικό μέλος.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής               

 

Σας προσκαλούμε  στις  6 Δεκεμβρίου  2013  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα  13 .00 μ.  να προσέλθετε σε  τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη  Προσοτσάνη    για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο:   Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Δράμας  σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε  η εταιρεία Ε.Ευσταθιάδης και ΣΙΑ ΕΕ
κατά του Δήμου Προσοτσάνης.
ΘΕΜΑ 2o:   Συγκρότηση Επιτροπής για την Αξιολόγηση Προσφορών για την Προμήθεια  ενός (1) καινούριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενου πολυμηχανήματος)
ΘΕΜΑ 3o    Ψήφιση πιστώσεων του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013
ΘΕΜΑ 4o  Εισήγηση για τροποποίηση προύπολογισμού του Δήμου (πρόγραμμα εκτελεστέων έργων)
ΘΕΜΑ 5o   Εγκριση καταβολής προστίμου
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr