16η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 09:30π.μ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Απ’ευθείας ανάθεση της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» κατόπιν άγονου αποτελέσματος του αρχικού συνοπτικού διαγωνισμού.

  2. Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19

  3. Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των χώρων του Δημαρχείου

  4. Πρόσληψη εκτάκτου υπαλλήλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του γραφείου εσόδων του Δήμου.

  5. Εγκριση δωρεάς (σύμβαση και Παράρτημα 1 ως Τεχνική ΄Εκθεση-Μελέτη) για την ανακατασκευή των παιδικών χαρών Φωτολίβους και Μαυρολεύκης.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email