5η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τρίτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2020

  2. Εγκριση της 2ης τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 9/2020 απόφασή του

  3. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας και την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821»

  4. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα

  5. Ασκηση ή παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.104/2019 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας σχετικά με την υπόθεση του ξενώνα της Καλής Βρύσης

  6. Εγκριση του Πρακτικού 3 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

  7. Εγκριση του Πρακτικού 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

  8. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού


Εκτύπωση   Email