28η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων για επέκταση του δικτύου Φ.Ο.Π. στην Κοινότητας Φωτολίβους και Προσοτσάνης

  2. Πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

  3. Ανάκληση της αριθ.40/2020 απόφασης της ΟΕ και εκ νέου αποδοχή δωρεάς ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας του κ.Τσαντζή Θεοφίλου στην Κοινότητα Κοκκινογείων.

  4. Αποδοχή ή μη της αίτησης-πρότασης για συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς και κατάργηση εκκρεμούς δίκης σχετικά με την αριθ.127/2020 αγωγή κατά του Δήμου

  5. Αποδοχή ή μη της αίτησης-πρότασης για συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς και κατάργηση εκκρεμούς δίκης σχετικά με την αριθ.36/2020 αγωγή κατά του Δήμου

  6. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ»

  7. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

  8. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  9. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email