17η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 24-5-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

 2. Ανάθεση γνωμοδότησης σε νομικό.

 3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του αριθ.308 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 10.000 τμ της Κοινότητας Προσοτσάνης.

 4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ».

 5. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 6. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ».

 7. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

 8. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ».

 9. Έγκριση του Πρακτικού 1 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

 10. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr΄΄ και ακρωνύμιο ΄΄INTERGRA_TOUR΄΄» και συγκρότηση επιτροπών.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA TOUR INTERREG».

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr