10η συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Προσοτσάνης - Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Προσοτσάνης

 

Σας προσκαλούμε στις 14-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μμ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Μηνιάδη Νικόλαο.

  2. Ανταλλαγή δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 500 τμ που βρίσκεται στην Κοινότητα Προσοτσάνης με αγροτεμάχιο έκτασης 1250τμ ιδιοκτησίας κ. Ηλιάδη Μιχαήλ.

 

 

Ο Πρόεδρος

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ