30η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και απόδοση στη ΔΕΔΔΗΕ

 2. Ορισμός μελών σε Επιτροπές έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016

 3. Εγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου Τροποποίησης ΄Εργου

 4. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 5. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ»

 6. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2020)

 7. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, Κ.ΒΡΥΣΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»

 8. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

 9. Εγκρση του Πρακτικού 2 (αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς ) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» με ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE»

 10. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

 11. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ)»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email