24η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 7 Αυγούστου και ώρα 9:30π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 14Η Τροποποίηση του προύπολογισμού οικ.έτους 2020

 2. Εξειδίκευση πιστώσεων για επέκταση του δικτύου ΦΟΠ στην Προσοτσάνη

 3. Τροποποίηση μέρους της αριθ.145/2020 απόφασης της ΟΕ και απευθείας ανάθεση της εργασίας«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

 1. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Μ3» από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού

 2. Εγκριση της αριθ.36/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με την «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2020»

 3. Εγκριση της 4ης τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 42/2020 απόφασή του

 4. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021 Δήμου Προσοτσάνης

 5. Εγκριση του πρακτικού της πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μακροχρόνια μίσθωση τμήματος 50.610 τμ από το αριθ.161 δημοτικό αγροτεμάχιο της Κοινότητας Προσοτσάνης

 6. Εγκριση του Πρακτικού 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, Κ.ΒΡΥΣΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»

 7. Εγκριση του Πρακτικού 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΩΝ»

 8. Εγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ.99/2017» συμβατικής δαπάνης 121.430,42 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε

 9. Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 1. Εγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 2. Εγκριση του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» με ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE»

 3. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας όπου θα συζητηθεί η αριθ. 36/2020 αγωγή

 4. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας όπου θα συζητηθεί η αριθ. 127/2020 αγωγή

 5. Ασκηση ενδίκων μέσων ή παραίτηση απ’ αυτά κατά της αριθ.891/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email