8η Πρόσκληση για συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023 - Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και ώρα 10:30πμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
  1. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για απότμηση πεζοδρομίου επί της Επαρχιακής Οδού 9 Προσοτσάνη - Μικρόπολη - Κάτω Βροντού, εντός του οικισμού της Κοκκινογείων και δημοτικής οδού, του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας για την είσοδο - έξοδο υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων (ΟΤ 22 ΑΡ. ΟΙΚ. 184β).
  2. Γνωμοδότηση σχετικά µε την «Έγκριση εισόδου– εξόδου Νο 3 οχημάτων της επιχείρησης “FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ”, επί του υπ. αριθ. 9796 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Προσοτσάνης».
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως Πρόεδρος της ΕΠΖ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ