3η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 2 η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

 2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2019

 3. Εξειδίκευση πιστώσεων, για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες και κάλυψη μέρους των εξόδων κηδείας άπορου δημότη

 4. Εγκριση μετακινήσεων υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου

 5. Εγκριση της αριθ.1/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με την «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019»

 6. Εγκριση της 1ης τροποποίησης του προύπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με την αριθ. 3/2020 απόφασή του

 7. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με τις αιτήσεις του κ.Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου, πρώην Αντιδημάρχου και καθορισμός της αμοιβής του.

 8. Εκ νέου ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου σχετικά με την υπόθεση του κ.Θεοδωρίδη και καθορισμός της αμοιβής του

 9. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων (Ν.4412/2016) για το έτος 2020

 10. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΓΙΤΗ»

 1. Εγκριση του Πρακτικού 2 (αποσφράγισης-αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 8,9,10»

 2. Εγκριση του Πρακτικού 3 (αποσφράγισης-αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.ΈΤΟΥΣ 2020»

 3. Εγκριση των Πρακτικών 1 και 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΧΡΩΜΑΤΩΝ , ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

 4. Εγκριση του Πρακτικού (αποσφράγισης-αξιολόγησης προσφορών ) ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 5. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

 6. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ)»

 7. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμό όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email