34η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τρίτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 18η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

 2. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για προσλήψεις τακτικού προσωπικού του Δήμου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020

 3. Τροποποίηση και παράταση της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη» ποσού 142.227,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 4. Τροποποίηση και παράταση της σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας «ΟΜΑΔΑ 11» οικ.έτους 2020 για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ του Δήμου

 5. Εγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων (οδηγών καθαριότητας) του Δήμου

 6. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 7. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

 8. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

 9. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 1. Εγκριση του αιτήματος 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι (6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του ΠΔ.99/2017»

 2. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email