18o Δημοτικό Συμβούλιο δια περιφοράς έως την Τετάρτη 13/10/2021 έως τις 12:00

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 18η

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021» (παρ. 3 & 4 του άρθρου 163 Ν. 3463/2006, όπως ισχύει).

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και έχοντας υπόψη α) την εγκύκλιο 25/07-12-2020 του ΥΠΕΣ,

β) την προστασία του προσωπικού και της Δημόσιας Υγείας από τον Covid-19, γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, δ) το με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ και την 426/2020 εγκύκλιο με τα οποία υπενθυμίζονται οι ανωτέρω εγκύκλιοι και οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων Δ.Σ. (είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς), ε) το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α 169/18.9.2021), θα προβαίνουν στην εξέταση – ψήφιση των θεμάτων δια περιφοράς με τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (18 μέλη).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. θα λάβουν στο email τους ή θα παραλάβουν από την Γραμματεία του Δήμου το θέμα της ημερήσιας διάταξης και τις εισηγήσεις. Το θέμα για λήψη απόφασης είναι το εξής:

1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης για τοΟικονομικό Έτος 2020, όπως ελέγχθηκαν από τον ορκωτό λογιστή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να υποβάλλουν την σύμφωνη γνώμη τους ή μη καθώς και τυχόν απόψεις τους επί του θέματος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia_ds@prosotsani.gr ή στην Γραμματεία του Δήμου έως τις 12.00 της Τετάρτης 13/10/2021. Η ηλεκτρονική ψήφιση δεν απαιτεί υπογραφή ή υποβολή του συνημμένου πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση κατατίθεται εγγράφως. Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr