21η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις   17 Ιουλίου  2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 πμ   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
  2. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»
  3. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
  4. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»
  5. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή  αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "MODERNIZATION PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "MY CAVES"
  6. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων

δημοπράτησης  και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ           

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ»

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για  επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π.                                                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email