17η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 09:30π.μ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. 11η τροποποίηση του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

  2. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  4. Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «MODERNIZATION AND EXPLOITATION OF CAVESKAI ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «MY CAVES

  5. Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

  6. Ανάθεση σε νομικό της γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων ή την παραίτηση απ’αυτά σε συνέχεια της αριθ.402/20 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αγωγή εργαζομένης)

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email