ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τελετής 1ης του έτους 2022

Την Πρώτη Ημέρα του νέου έτους 2022, από το πρωί θα χτυπήσουν οι καμπάνες των εκκλησιών χαρμόσυνα.

Για τον εορτασμό της ημέρας της Πρωτοχρονιάς θα γίνουν επίσης οι εξής εκδηλώσεις :

1.- Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων των ΝΠΔΔ και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, των Ιδιωτικών Καταστημάτων και των σπιτιών από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

2.- Ώρα 10.30 π.μ. θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Δοξολογία, στην οποία παρακαλούνται να παραστούν οι Αρχές της Κωμόπολης, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

3.- Φωταγώγηση των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 1-1-2022 μέχρι τις πρωινές ώρες της 2ας Ιανουαρίου 2022.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του covid19, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση ειδικής πρόσκλησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστούμε πολύ τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΕΛΑΝ Δράμας (Κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι) που πραγματοποίησε προσφορά αγάπης με τη δωρεά έντεκα (11) κιβωτίων ενδυμάτων εις μνήμην του Γεώργιου Τράγκα. Τα ενδύματα θα διανεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Προσοτσάνης που χρήζουν οικονομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Η συμβολή σας στο έργο του Δήμου μας είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε από καρδιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας

Σχετ: α) Η με αριθ. 168596/1492/27-08-2018 (ΦΕΚ 3792/Β΄/03-09-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε

β) Η με αριθ. 168597/1493/27-08-2018 (ΦΕΚ 3792/Β΄/03-09-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε».

γ) Η με αριθ. 174579/2250/20-11-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5474) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών».

δ) Η με αριθ. 174594/2410/10-12-2018 (ΑΔΑ:Ω8ΧΘ4653Π8-ΗΒ9) διαταγή του Υ.ΠΕ.Ν.

«Οδηγίες εφαρμογής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Εκπαίδευση νεοεισερχομένων Δασεργατών».

ε) H με αριθ. 14938/17-11-2020 απόφασή μας «Ορισμός υπευθύνου και εκπαιδευτών για τη διεξαγωγή του προγράμματος Θεωρητικής Εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων Δασεργατών Ν. Δράμας».

Σε συνέχεια των γ΄και δ΄ σχετικών αποφάσεων για την εκπαίδευση Νεοεισερχομένων Δασεργατών σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την (1) Υ.Α., ως «Νεοεισερχόμενοι Δασεργάτες», νοούνται όσοι δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες και επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε. Η Ιδιότητα Δασεργάτη για Νεοεισερχόμενους Δασεργάτες αποκτάται μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2β) του ν. 4423/2016. Προς τούτο εκδίδεται από την Υπηρεσία μας η Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε. και στη συνέχεια η Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (β) Υ.Α.

Η θεωρητική εκπαίδευση, διαρκείας δέκα (10) ημερών, θα διενεργηθεί τον Φεβρουάριο του έτους 2022, όποτε ορίσει η Υπηρεσία μας. Η εκπαίδευση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα και θα διεξαχθεί τις 02/12/21 13:08 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες βάσει προγράμματος που θα συνταχθεί από την Υπηρεσία μας μετά την υποβολή των αιτήσεων.

Για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης» απαιτείται κατάθεση αίτησης του ενδιαφερομένου προς τη Διεύθυνση Δασών Δράμας προσκομίζοντας τα παρακάτω (η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email της υπηρεσίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.):

α. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

β. Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.

γ. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

δ. Οι αλλοδαποί προσκομίζουν δικαιολογητικά που να βεβαιώνουν ότι έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

Οι αιτήσεις (επισυνάπτεται ηλεκτρονικό υπόδειγμα) για τη θεωρητική εκπαίδευση θα υποβληθούν στο διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 2021 έως 20 Ιανουαρίου 2022. Εάν οι αιτήσεις είναι λιγότερες από πέντε (5) δίνεται η δυνατότητα κοινής θεωρητικής εκπαίδευσης μεταξύ όμορων Διευθύνσεων Δασών.

Μετά την ολοκλήρωση της Θεωρητικής Εκπαίδευσης και την έκδοση της Βεβαίωσης Θεωρητικής Εκπαίδευσης Δασεργατών από την Υπηρεσία μας ακολουθεί η Πρακτική Εκπαίδευση με ευθύνη του ΔΑ.Σ.Ε. και επίβλεψη από τη Διεύθυνση Δασών. Αν διαπιστωθεί από τη Διεύθυνση Δασών ότι η πρακτική εκπαίδευση δεν υλοποιείται κανονικά, τότε μπορεί να αρνηθεί την έκδοση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη.

Οι επιτυχόντες προσκομίζουν στο ΔΑ.Σ.Ε. τη βεβαίωση θεωρητικής εκπαίδευσης από την ημέρα απόκτησής της και το αργότερο μέχρι τέλη Απριλίου. Η πρακτική εκπαίδευση από το ΔΑ.Σ.Ε. αρχίζει με την προσκόμιση της Βεβαίωσης Θεωρητικής Εκπαίδευσης και το αργότερο μέχρι τέλη Οκτωβρίου του ίδιου ή του επόμενου έτους ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εξαμήνου. Λεπτομέρειες δίνονται στην παραπάνω (δ). Με το πέρας της πρακτικής εκπαίδευσης εκδίδεται βεβαίωση Πρακτικής Εκπαίδευσης από το ΔΑ.Σ.Ε.

Προκειμένου, η Διεύθυνση Δασών να εκδώσει τη Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη και την Ταυτότητα Δασεργάτη απαιτείται, μετά την προσκόμιση των βεβαιώσεων Θεωρητικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης, η κατάθεση εντός τριμήνου αίτησης με τα απαραίτητα συνοδευτικά της έγγραφα:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́), στην οποία ο αιτών δηλώνει ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα του άρθρο 6, του ν. 4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλον ΔΑ.Σ.Ε.

 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο.

 4. Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε., στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης Δασών στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτησή του.

Με εντολή Σ.Α.Δ.Μ.Θ

Η Διευθύντρια Δασών Δράμας

Δρ Ελισάβετ Κωνσταντινίδου Δασολόγος

 


 ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ2/2021 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες  αποτελεσμάτων ΣΟΧ2/2021 που αφορούν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Προσοτσάνης.

 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Kλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συμμετέχουν σε Επιτροπές για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συμμετοχή τους στις παρακάτω επιτροπές για το έτος 2022 :

Περιγραφή επιτροπής

1. Διενέργειας δημοπρασιών αρ.1 του ΠΔ 270/1981
2. Εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων του αρ.7 ΠΔ 270/1981 και αρ.194 Ν.3463/06
3. Εκποίησης – Αγοράς και Εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας αρ.186,191,192 του Ν.3463/06
4. Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022.
5. Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης ποσού έως 5.869,41€, άρ.15 ΠΔ171/1987.
6. Εκτίμησης κινητών του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/06 για καταστροφή.

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Δευτέρα 29/11/2021, ώρα 10:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στις προμνημονευόμενες Επιτροπές για το έτος 2022.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Στεφανίδου Χαρίκλεια

Τροποποίηση της αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1-11-2021 έως 30-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019

 2. Την αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1-11-2021 έως 30-11-2022»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI

Τροποποιεί την αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφασή του περί «ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1-11-2021 έως 30-11-2022», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σαρίδη Άλκη του Γενναδίου και απαλλάσσει αυτόν μόνο από τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.204/10203/29-10-2021 απόφαση Δημάρχου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 68 του Ν.4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ.14/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Προσοτσάνης που διενεργήθηκαν την 26η-5-2019

 2. Την περ.ι΄της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 σύμφωνα με την οποία «Μπορεί ο Δήμαρχος να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου»

 3. Την αριθ.10203/204/29-10-2021 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων για το από1-11-2021 έως 30-11-2022 χρονικό διάστημα και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 1. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν επιφορτιστεί με πολλές αρμοδιότητες

 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ.Συμεωνίδη Αναστασίου του Ισαάκ, ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου , χωρίς αμοιβή, για θέματα :

 • αξιοποίησης και καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και

 • εποπτείας, εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, του συνόλου των Κοινοτήτων του Δήμου

Η παρούσα απόφαση ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Προσοτσάνης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Προσοτσάνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Προσοτσάνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Προσοτσάνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

25

Χ

2

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 

25

Χ

Χ

3

Διαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

Χ

Χ

4

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

Χ

Χ

5

Σύγχρονη οικογένεια (Συμβουλευτική Γονέων)

50

Χ

Χ

6

Βασικά Αγγλικά Α1

50

Χ

Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2522021156

Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 2

Email: kentrokoin@prosotsani.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


 

logos

 

 

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ΣΟΧ2/2021

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει την ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ΣΟΧ2/2021, για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2021-2022, στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Αποκαταστάθηκε χρόνια βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης, κοντά στην περιοχή των άνω εργατικών κατοικιών Προσοτσάνης

Αποκαταστάθηκε χρόνια βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης, κοντά στην περιοχή των άνω εργατικών κατοικιών Προσοτσάνης. Το πρόβλημα προήλθε από ρίζα δέντρου που εισχώρησε μέσα στο δίκτυο φράζοντας το.

 

 

Προσοχή στα δέντρα που επιλέγετε!

Η επιθετικότητα προς την εξυπηρέτηση νερού σε πολλά ταχέως αναπτυσσόμενα, μεγάλα δέντρα γεννάται από την ανακάλυψη μιας πηγής νερού. Οι ρίζες δεν καταστρέφουν τους σωλήνες αλλά εισέρχονται μέσω αδύναμων και διαρρηκτικών σημείων προκαλώντας μελλοντικά προβλήματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Κυριών Δράμας για τη δωρεά ειδών διατροφής, συγκεκριμένα τυροκομικών, για διανομή τους σε ευπαθείς οικογένειες του Δήμου Προσοτσάνης που χρήζουν οικονομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη συμβολή και την πολύτιμη συνεισφορά σας στο έργο του Δήμου μας και ευελπιστούμε να σας έχουμε αρωγό σε μελλοντικές μας ανάγκες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ.14/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Προσοτσάνης που διενεργήθηκαν την 26η-5-2019

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,61,92 και 93 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και από τις διατάξεις του Ν.4623/2019

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 5. Τις αριθ.152 και 153/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από 1-9-2019 έως 6-11-2021) και αριθ.εγκυκλίου.76556/20-10-21 Υπουργείου Εσωτερικών για παράταση του «χρόνου διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων (2-1-2022)

 6. Την αριθ.10203/204/29-10-2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων για το από 1-11-2021 έως 30-11-2022 χρονικό διάστημα και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 7. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και δύο ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.-Τον ορισμό των παρακάτω Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :

1.- Σύρτας Γεώργιος του Νικολάου

2.-Γρηγοριάδης Νικόλαος του Αθανασίου

Β.-Τον ορισμό των παρακάτω Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

1.- Κότιο Αγγελο του Δημητρίου

2.- Σμολοκτό Νικόλαο του Αποστόλου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί ν’αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συμπλήρωση της αριθ.10203/204/29-10-21 απόφασης Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019

 2. Την αριθ.9260/195/6-10-2021 απόφασή μας

 3. Την αριθ.10203/204/29-10-21 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Συμπληρώνει την αριθ.10203/204/29-10-21 απόφαση Δημάρχου και μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ.Γρηγοριάδη Νικόλαο, και τις αρμοδιότητες για την προστασία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και εκμετάλλευσης ή χρησιμοποίησης με κερδοσκοπικό σκοπό, την ευθύνη , εποπτεία και συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 10203/204/29-10-21 απόφαση Δημάρχου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 68 του Ν.4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ από 1-11-2021 έως 30-11-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ από 1-11-2021 έως 30-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 αναφορικά με την αντιμισθία.

 3. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 54 και του 66 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ.ΓΠ-191/20-3-2014(Β΄698)) για το Δήμο Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.066 κατοίκους.

 5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

 6. Την αριθ.7491/177/4-8-21 απόφαση Δημάρχου

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Προσοτσάνης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

 2. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Προσοτσάνης, με θητεία από 1-11-2021 μέχρι 30-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Σαρίδη Άλκη του Γενναδίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 • Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Κοινωνικής Προστασίας και δημόσιας υγείας

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Σαρίδης Άλκης, οποίος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σμολοκτό Νικόλαο, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

- Οκονομικών Υπηρεσιών

- Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Σύρτα Γεώργιο, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 • Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού (σε επίπεδο σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης έργων και εργασιών)

 • Παιδείας , Αθλητισμού και Πολιτισμού

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γρηγοριάδη Νικόλαο, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

 • Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ

 • Συντήρησης υποδομών (επίβλεψη, συντονισμό των συνεργείων συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, πρασίνου, κήπων, καθαριότητας, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού)

 • Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κότιο Άγγελο του Δημητρίου, με αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄υλην αρμοδιότητες:

- Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (σε θέματα πρωτογενή, αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης και αλιείας)

Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του.

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 68 του Ν.4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Συμπλήρωση της αριθ.10203/204/29-10-21 απόφασης Δημάρχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58      &    59 του Ν.3852/2010. (ΦΕΚ 87τ.Α), & τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (τ.Α’ 133) & του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α’) .
 2. Την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β') περί : «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.»
 3. Τις από 17.9.2021 οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. περί : «ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» .
 4. Το με αριθμ. πρωτ. 70092/28.9.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών».
 5. Τα από 17.10 & 19.10.2021 επιβεβαιωμένα κρούσματα στον Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Α΄ Βρεφονηπιακού  Σταθμού Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης  από τις 20-10-2021 έως και τις 29-10-2021. Εξαιτίας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, κατόπιν οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. και της παιδιάτρου των  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.  

 

O Δήμαρχος

Αθανασιάδης Θεόδωρος

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για αναστολή παρελάσεων

Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2021, θα γίνουν στην Τοπική μας Κοινότητα οι παρακάτω εκδηλώσεις:

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ώρα 07:30 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της Εκκλησίας

Ώρα 09:30 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες και θα ψαλεί Δοξολογία

στον Ιερό Αγίων Κων/νου και Ελένης, για την Εθνική Επέτειο.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας θα πραγματοποιηθεί μετάβαση στον χώρο του Μνημείου όπου θα ψαλεί επιμνημόσυνος δέηση για τους υπέρ της Πατρίδος πεσόντων.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

 1. Παρέλαση από τους μαθητές και μαθήτριες

 1. Κατάθεση Στεφάνων από τους: (α) Εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής

(β) Πρόεδρο Τοπ. Συμβουλίου κ.Λιθοξόπουλο Χαράλαμπο

(γ) Εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης

 1. Σιγή ενός λεπτού

 2. Ποιήματα από τους μαθητές και μαθήτριες

 3. Εθνικός Ύμνος

 4. Δεξίωση

Τελετάρχης της γιορτής ορίζεται η κα Αναστασία Θωμοπούλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

θέση πρόσκλησης.

Σημείωση:

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα

με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις

για λόγους δημόσιας υγείας και με όλες

τις προφυλάξεις για την αντιμετώπιση

κινδύνου διασποράς του covid19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Απόφαση Δημάρχου για αναστολή παρελάσεων

 

Γενικός τριήμερος σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδ. Δικαίου, των Τραπεζών, Ιδ. Καταστημάτων, οικιών κλπ. από 8ης πρωινής ώρας της 26ης Οκτωβρίου μέχρι της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2021.

Φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2021 όλων των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, των ΝΠΔΔ και Τραπεζών, μνημείων, πλατειών κλπ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Το πρωί θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις στα Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κλπ.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ώρα 7:00 π.μ.

 • Έπαρση σημαίας στον ιστό της Ελευθερίας από μαθητές Φιλαρμονικής.

Ώρα 7:15 π.μ.

 • Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρμονική θα παιανίσει Θούρια εμβατήρια.

Ώρα 10:30 π.μ.

 • Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, για την Εθνική Επέτειο.

 • Ο πανηγυρικός της ημέρας από τον κ. Τσορτανίδη Χαράλαμπο Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης.

Ώρα 11:00 π.μ.

 • Θα ψαλλεί στην πλατεία Ελευθερίας επιμνημόσυνη δέηση.

 • Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πλατείας Ελευθερίας.

 • Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

Ώρα 11:30 π.μ.

Παρέλαση, προπορευόμενης της Φιλαρμονικής του Δήμου, των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων Δημοτικών και Μέσης Εκπαίδευσης, του Συλλόγου Γραμμουστιάνων Προσοτσάνης, του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος», του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης «Ο ΠΟΝΤΟΣ», του Συλλόγου Θρακομικρασιατών Προσοτσάνης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

Τα τμήματα θα παραταχθούν στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και θα παρελάσουν στην οδό Γ. Παπανδρέου, κατευθυνόμενα από τον πλάτανο προς την οδό Φιλίππου (ΚΤΕΛ).

Ώρα 5:30μ.μ.

 • Υποστολή σημαίας

Τελετάρχης ορίζεται η κα Μαναρίδου Αλεξάνδρα, Δημοτική Υπάλληλος.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις καλούνται να συμμετάσχουν όλες οι αρχές, υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Οργανώσεις, Σύλλογοι και όλοι οι κάτοικοι της Κοινότητας.

Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση πρόσκλησης

Σημείωση:

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα

με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις

για λόγους δημόσιας υγείας και με όλες

τις προφυλάξεις για την αντιμετώπιση

κινδύνου διασποράς του covid19

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Προσοτσάνης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Προσοτσάνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Προσοτσάνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Προσοτσάνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση-Διάθεση

25

Χ

Χ

2

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 

25

Χ

Χ

3

Διαχείριση εργασιακού άγχους/ Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

Χ

Χ

4

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

Χ

Χ

5

Σύγχρονη οικογένεια (Συμβουλευτική Γονέων)

50

Χ

Χ

6

Βασικά Αγγλικά Α1

50

Χ

Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2522021156

Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 2

Email: kentrokoin@prosotsani.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


 

logos

 

 

Τροποποίηση της αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφασης του Δημάρχου Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφασης του Δημάρχου Προσοτσάνης

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ.3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 αναφορικά με την αντιμισθία.

 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ.ΓΠ-191/20-3-2014(Β΄698)) για το Δήμο Προσοτσάνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.066 κατοίκους.

 4. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

 5. Την αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης

 6. Την αριθ.πρωτ.9399/11-10-2021 δήλωση του κ.Σαρίδη ΄Αλκη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την αριθ. 177/7491/4-8-2021 απόφασή του και απαλλάσσει τον Αντιδήμαρχο κ.Σαρίδη Άλκη του Γενναδίου μόνο από τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών, από σήμερα έως 31/10/2021

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.177/2021 απόφασή του

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης για το οικ. έτος 2020.

Αριθμός Απόφασης: 100/2021

Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης για το οικ. έτος 2020.

Ο πρόεδρος με την δια περιφοράς πρόσκληση συνόδευε α. τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2020, β. την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, γ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31/12/2020 και δ. την αριθ. 198/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της 18ης Ειδικής Συνεδρίασης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα:

«Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω...

Δείτε τη σχετική απόφαση

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr