27η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάθεση σε νομικό της σύνταξης γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε συνέχεια της αριθ.283/2018 απόφασης του ΣτΕ

  2. Τροποποίηση της αριθ.99/2017 απόφασης της ΟΕ και συμπλήρωσή της κατόπιν της αριθ.669/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

  3. ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΥΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 χωρίς ΦΠΑ

  4. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

  5. Προέλεγχος του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2019

  6. Εγκριση του Πρακτικού Ι της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

  8. Αξιολόγηση της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς και αποδοχή ή μη των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους του οικονομικού φορέα EDLL Tεχνική Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ με δ.τ. ΗELLAS EDLL S.A. που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email