Δημογραφικά στοιχεία Δήμου Προσοτσάνης

Κατά τη γενική απογραφή πληθυσμού στις 09-05-2011 που πραγματοποιήθηκε και στο Δήμο μας έχουν απογραφεί οι κάτωθι μόνιμοι κάτοικοι τόσο στην έδρα του Δήμου μας όσο και στις Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς αυτού.

Αναλυτικά είναι:

  2001   2011 2021
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
(16.555) (13.066)  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
(11.289) (9.065)  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
(5.266) (4.001)  
       
1. Έδρα Δήμου Προσοτσάνης (3.972) (3.553)  
2. T.Κ. Πετρούσας (1.954) (1.704)  
3. Οικισμός Σταυρός Πετρούσας (133) (156)  
4. Τ.Κ. Μικρόπολης (1.110) (845)  
5. Τ.Κ. Πανοράματος (78) (42)  
6. Τ.Κ. Χαριτωμένης (611) (291)  
7. Τ.Κ. Γραμμένης (474) (320)  
8. Τ.Κ. Καλής Βρύσης (1.066) (705)  
9. Τ.Κ. Καλλιθέας (625) (378)  
10. Τ.Κ. Ανθοχωρίου (155) (132)  
11. Τ.Κ. Πύργων (318) (274)  
12. Τ.Κ. Κοκκινογείων (608) (533)  
13. Οικισμός Αγγίτης Κοκκινογείων (108) (82)  
14. Οικισμός Πηγές Κοκκινογείων (77) (50)  
15. Τ.Κ. Φωτολίβους (1.817) (1.484)  
16. Τ.Κ. Αργυρούπολης (755) (661)  
17. Τ.Κ. Μαυρολεύκης (563) (418)  
18. Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου (427) (309)  
19. Τ.Κ. Μικροκάμπου (340) (242)  
20. Τ.Κ. Περιχώρας (366) (181)  
21. Οικισμός Αγίου Μήνα (-) (4)  
22. Τ.Κ. Σιταγρών (998) (702)  
       
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200