6η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος σε ενδεείς δημότες

  2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του δημοτικού κτίσματος που βρίσκεται εντός του Πάρκου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

  3. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας όπου θα συζητηθεί η αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία «ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» κατά του Δήμου.

  4. ΄Εγκριση του πρακτικού κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  5. ΄Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»

  6. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμος όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. ‘Εγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  8. ΄Εγκριση της 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  9. Εγκριση του πρακτικού παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «INTEGRA-TOUR»


Εκτύπωση   Email