32η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση του δημοτικού κτίσματος που βρίσκεται εντός του πάρκου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Κοινότητας Προσοτσάνης

  2. Διαγραφές χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου

  3. Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ» συνολικού προϋπολογισμού 130.242,16€ με ΦΠΑ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –ΥΠΕΚΑ).

  4. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της διαφοράς που υποστηρίζεται από την ΑΓ73/13-7-2018 αγωγή χρέους κατά του Δήμου

  5. Εγκριση της αριθ.52/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης σχετικά με την «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2020»

  6. Εγκριση του απολογισμού-ισολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2019 σύμφωνα την αριθ. 51/2020 απόφασή του

  7. Εγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΩΝ»

  8. Εγκριση του Πρακτικού 2 (κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  9. Εγκριση της 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email