24η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 8 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Υποβολή ή μη προσφυγής κατά της αριθ.17156/25-10-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/σης Μ.Θ. ενώπιον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης αποτελέσματος) του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»

3. Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΓΙΤΗ»

4. Εγκριση μελέτης, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός όρων δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr