20η Πρόσκληση για τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 10:00π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

  2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μακροχρόνια μίσθωση τμήματος 50.610 τμ από το αριθ.161 δημοτικό αγροτεμάχιο της Κοινότητας Προσοτσάνης

  3. Εγκριση 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  4. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ»

  5. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

  6. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

  7. Εγκριση του Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email