ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr

Πρωτόκολλο (Για αιτήσεις και αλληλογραφία)
Τηλέφωνο: 2522 350 134

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Τ.Κ.: 66200

 

Κ.Ε.Π.
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΣΟΔΑ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ
ΔΗ.Κ.Ε.Π.
ΝΠΔΔ
ΚΑΠΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200