ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200

e-mail: info@prosotsani.gr

Κ.Ε.Π.
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΣΟΔΑ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΡΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ
ΔΗ.Κ.Ε.Π.
ΝΠΔΔ
ΚΑΠΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr