4η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019 - Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Τουριασβίλι Γκίβι στην ΤΚ Αργυρουπολης

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr