9η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Νοεμβρίου2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου κατ/τος στην Τ.Κ.Αργυρούπολης

  2. Εισήγηση για κοπή δένδρων στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης της ΤΚ Φωτολίβους

  3. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 95,51709 στρ. της Τ.Κ. Πύργων

  4. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 20,7274 στρ. της Τ.Κ. Πύργων

  5. Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 99,838 στρ. της Τ.Κ. Κοκκινογείων

  6. Συναίνεση επί των όρων μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης της εταιρείας «ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ» από την έρευνα δημόσιου λατομείου μαρμάρου εμβαδού 20.036,76 της ΤΚ Κοκκινογείων


Εκτύπωση   Email