1η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020 - Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Χατζόγλου Κυριάκο (Φωτολίβος)

  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Καραγιαννίδη Χρυσοβαλάντη (Μικρόπολη)

  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ. Κουγιουμτζή Ειρήνη (Πετρούσα)

  4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Προσοτσάνης (σήμανση πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου )

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως Πρόεδρος της ΕΠΖ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email