3η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020 - Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00π.μ

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Κουγιουμτζή Χρήστο (Πετρούσα)

  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Τόκο Ιάκωβο (Καλλιθέα)

  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Οξούζογλου Μυροφόρα (Αργυρούπολη)

  4. Γνωμοδότηση επί της αριθ. 33/2019 μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ»

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως Πρόεδρος της ΕΠΖ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email