4η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Μαίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2017.

  2. Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση λατομείου στην ΤΚ Πύργων.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr