2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020 - Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ. Τσαρσιταλίδου Ελευθερία (Σιταγροί)

  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Μώραλη Γεώργιο (Πετρούσα)

  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Τσιάντα Λεωνίδα (Πετρούσα)

  4. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Γερασίμου Φίλιππο (Πετρούσα)

  5. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Σίδο Στέργιο (Καλή Βρύση)

  6. Χορήγηση άδειας κοπής δένδρου στο Λαογραφικό Μουσείο της Κοινότητας Προσοτσάνης

 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως Πρόεδρος της ΕΠΖ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email