8η Πρόσκληση για δια περιφοράς συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2021 - Δευτέρα 29 Νοεμβρίου από τις 9:00πμ έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (δια περιφοράς).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 25/07-12-2020 του ΥΠΕΣ (Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού), την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από απόφαση του Προέδρου σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των Παρατάξεων θα προβεί σε δια περιφοράς συνεδρίαση στις 29-11-2021 ημέρα Δευτέρα ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ.

Καλείστε την ως άνω ημέρα να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις θέσεις σας (θετική, αρνητική ή λευκή ψήφο) επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων. Παρακαλείσθε αν είναι απαραίτητο να διατυπωθούν συνοπτικές προτάσεις επί του θέματος. Το θέμα προς ψήφιση είναι:

  1. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση άδειας κοπής ενός (1) δέντρου (Κυπαρίσσι) σε κοινόχρηστο χώρο στην Κοινότητα Προσοτσάνης.

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως Πρόεδρος της ΕΠΖ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr