1η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιανουαρίου2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ.Σίδου Στεργίου στην ΤΚ Καλής Βρύσης

  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ.Ναλβάντη Ευστρατίου στην ΤΚ Καλλιθέας

  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του κ.Γκίβι Τουριασβίλη στην ΤΚ Αργυρούπολης

  4. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 49,03152 στρ. της Τ.Κ. Πύργων

  5. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 30,32425 στρ. της Τ.Κ. Πύργων

  6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 29ης Σεπτεμβρίου 1941

  7. Εναρμόνιση Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών

 


Εκτύπωση   Email