4η Πρόσκληση για δια περιφοράς συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020 - Τρίτη 14 Απριλίου 2020 από τις 10:00πμ έως τις 14:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δια περιφοράς συμβούλιο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λόγω λήψης μέτρων προστασίας του προσωπικού, θα γίνει ψήφιση του θέματος δια περιφοράς όπως ορίζετε και στην εγκύκλιο 40/Α.Π. 20930-31/03/2020. Η ημερήσια διάταξη με την καταγεγραμμένη ψήφο πρέπει να επιστραφεί στην Γραμματεία του Δήμου με αποδεικτικό παραλαβής ή να σταλεί απάντηση την Τρίτη 14/04/2020 από τις 10:00 έως τις 14:00. Το θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι το εξής:

  1. Απόφαση περί εκμίσθωσης τμήματος από το 161 αγροτεμάχιο Προσοτσάνης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ως Πρόεδρος της ΕΠΖ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr