6η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019 - Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:30π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  2. Γνωμοδότηση επί της 23/2019 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Σίδου Στέργιο


Εκτύπωση   Email