7η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Παροχή πληροφοριών για την απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 50,67517 στρ. της ΤΚ Πύργων

  2. Συναίνεση εκ νέου για την απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 34 στρ.της ΤΚ Κοκκινογείων

 


Εκτύπωση   Email