8η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 Οκτωβρίου2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος της Τ.Κ. Φωτολίβους

  2. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,93208 στρ. της Τ.Κ. Κοκκινογείων

  3. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,75453 στρ. της Τ.Κ. Κοκκινογείων

  4. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,98866 στρ. της Τ.Κ. Κοκκινογείων

  5. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,98815 στρ. της Τ.Κ. Κοκκινογείων

  6. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 93,35722 στρ. της Τ.Κ. Κοκκινογείων

  7. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 82,34541 στρ. της Τ.Κ. Κοκκινογείων

  8. Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 70,74566 στρ. στη θέση «ΜΑΥΡΟΣ ΛΟΓΓΟΣ» της Τ.Κ. Κοκκινογείων


Εκτύπωση   Email