2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Φεβρουαρίου2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην κ.Τούσκου Μαρία για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Καλής Βρύσης

 2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην κ.Σκόκα Στυλιανή για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Κοκκινογείων

 3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον κ.Πυρίλη Νικόλαο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Φωτολίβους

 4. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην κ.Κουγιουμτζή Ειρήνη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Πετρούσας

 5. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην κ.Γιαννίκη Δήμητρα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Πετρούσας

 6. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον κ.Τσιάντα Λεωνίδα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Πετρούσας

 7. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον κ.Μώραλη Γεώργιο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Πετρούσας

 8. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην κ.Σούπλακ Ντανούτα-Μαρζένα για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Καλλιθέας

 9. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην κ.Τσαρσιταλίδου Ελευθερία για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Σιταγρών

 10. Συναίνεση εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρου 99,9005 στρ. της Τ.Κ. Πύργων

 11. Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης, του Γιαννακόπουλου Παύλου, από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 31.053,94 τμ της ΤΚ Πύργων

 12. Συναίνεση στην απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 6,64544 στρ της ΤΚ Πύργων


Εκτύπωση   Email