2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 1 του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστημάτων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης.

 1. Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημοσίου λατομικού χώρου 31,05394 στρ. στη θέση «Μπουρόρεμα» ΤΚ Πύργων (αρνητική εισήγηση ΤΚ- Γιαννακόπουλος Παύλος)

 1. «Παροχή πληροφοριών για 15ετή παράταση μίσθωσης λατομείου μαρμάρων έκτασης 34,735 στρ στη θέση «Μπουρόρευμα» ΤΚ Πύργων (θετικη εισήγηση ΤΚ -Ι.Μπύρος-Κ.Πάππος)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 95,46492 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (θετικη εισήγηση ΤΚ-Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 95,71552 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (θετικη εισήγηση ΤΚ -Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 94,60865 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (θετικη εισήγηση ΤΚ -Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 95,72327 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (θετικη εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 94,60127 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (θετικη εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 93,98695 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (αρνητική εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 95,97387 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (αρνητική εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 93,9993 στρ στη θέση «Κορίτα» της ΤΚ Κ. Βρύσης (θετικη εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 99,75677 στρ στη θέση «Κορυφή» της ΤΚ Μικρόπολης (αρνητική εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 96,98735 στρ στη θέση «Κορυφή» της ΤΚ Μικρόπολης (αρνητική εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 98,26659 στρ στη θέση «Κορυφή» της ΤΚ Μικρόπολης (αρνητική εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. «Παροχή πληροφοριών για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρου 99,39008 στρ στη θέση «Κορυφή» της ΤΚ Μικρόπολης (αρνητική εισήγηση ΤΚ- Παυλίδης ΑΕ)

 1. Αλλαγή χρήσης του κτίσματος που βρίσκεται στο ΟΤ 63 της ΤΚ Πετρούσας από «ΓΥΜΝΑΣΙΟ» σε «ΞΕΝΩΝΑ ΝΕΩΝ»

 

{tab=Αρχεία}

Δείτε το έγγραφο σε pdf

{/tabs}


Εκτύπωση   Email