3η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Κουγιουμτζή Χρήστο του Θεοδώρου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Πετρούσας.

  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Τόκο Ιάκωβο του Χρήστου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Καλλιθέας.

  3. Γνωμοδότηση για την μερική τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου του Συνοικισμού Μικρόπολης του Δήμου Προσοτσάνης στα Ο.Τ. 95-Ο.Τ.96.

  4. Συναίνεση επί των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Π. Γιαννακόπουλος Ε.Ε.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εμβαδού 67.081,06τ.μ. στη θέση «Μπουρό Ρεμά» Τ.Κ. Πύργων Δήμου Προσοτσάνης.

 


Εκτύπωση   Email