2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019 - Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

thyreos

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Χατζόγλου Κυριάκο (ΤΚ Φωτολίβους)

  2. Απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 89,17178 στρ της ΤΚ Κοκκινογείων

  3. Απευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρου 96,86232 στρ της ΤΚ Κοκκινογείων

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr