4η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 του μηνός Μαίου  2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1)Εισήγηση για κοπή επικίνδυνων δένδρων στην ΤΚ Μεγαλοκάμπου

 

 

 

2)Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 99,88518 στρ της ΔΚ Προσοτσάνης (αρνητική γνωμοδότηση Προϊσταμένου τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης)

 

 

 

3)Εισήγηση για την μίσθωση, με δημοπρασία, δημόσιας λατομικής έκτασης 25,482 στρ της ΔΚ Προσοτσάνης (θετική γνωμοδότηση Προϊσταμένου τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης)

 

 

 

4)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 98,94155 στρ.ΤΚ Κοκκινογείων

 

 

 

5)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 87,36166 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

6)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 66,13613 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

7)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 50,83987 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

8)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,463 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

9)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,7465 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

10)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,1795 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

11)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 99,7755 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

12)Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 94,4815 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

 

13)Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Τ.Κ.Καλλιθέας

 

 

 

14)Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Τ.Κ.Καλής Βρύσης

 

 

 

15)Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Τ.Κ.Καλής Βρύσης

 

 

 

16)Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Τ.Κ.Καλής Βρύσης

 

 

17)Εισήγηση Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Προσοτσάνης

 


Εκτύπωση   Email