8η Πρόσκληση για συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2022 - Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 11:00πμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης του Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:  

  1. Εισήγηση για απευθείας μίσθωση για την δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων τροποποιημένης έκτασης 28,41368 στρ (αρχικής 31,05394 στρ.) της Κοινότητας Πύργων. 
  2. Χορήγηση άδειας κοπής ενός (1) δέντρου – θάμνου επί του πεζοδρομίου στην οδό Μ. Καραολή στην Κοινότητα Προσοτσάνης. 
  3. Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Προσοτσάνης. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΠΖ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr