2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019 - Δευτέρα 13 Μαϊου 2019

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Μαϊου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Κοπή δένδρων στην ΤΚ Μικρόπολης

  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ. Κατσάνα Μαριάνθη (ξενοδοχείο «ΕΠΑΥΛΙΣ» στην ΤΚ Πετρούσας)

  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ. Κατσάνα Μαριάνθη (χώρο πισίνας-μπάρ ξενοδοχείου «ΕΠΑΥΛΙΣ» στην ΤΚ Πετρούσας)

  4. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. Γερασίμου Φίλιππο (ΤΚ Πετρούσας)


Εκτύπωση   Email