6η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για συναίνεση ή μη μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 43,131 στρ. ΤΚ Κοκκινογείων

  1. Εισήγηση για συναίνεση ή μη μίσθωσης δημόσιου λατομείου μαρμάρου έκτασης 7.857 στρ. ΤΚ Πύργων

  1. Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.973,81 της ΤΚ Πετρούσας

  2. Εισήγηση για συναίνεση ή μη ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο 99,838 στρ. ΤΚ Κοκκινογείων

  3. Εισήγηση για συναίνεση ή μη ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο 99.108,26 στρ. της ΤΚ Κοκκινογείων

  4. Εισήγηση για συναίνεση ή μη ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο 99.739,87 στρ. της ΤΚ Κοκκινογείων

  5. Εισήγηση για συναίνεση ή μη ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο 99.535,27 στρ. της ΤΚ Κοκκινογείων

  6. Εισήγηση για συναίνεση ή μη ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο 99.724,74 στρ. της ΤΚ Κοκκινογείων

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr