5η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019 - Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ.μ.

      ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
          
       Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  20 Αυγούστου 2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
  1. Εισήγηση στο ΔΣ για τοποθέτηση μνημείου προσφύγων στη ΔΚ Προσοτσάνης
  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου  χρήσης μουσικής  στην κ.Τσανταλίδου Ευδοκία στην ΤΚ Φωτολίβους
  3. Εισήγηση στο ΔΣ για κοπή δένδρων στην ΤΚ Μικρόπολης
  4. Εισήγηση στο ΔΣ για κοπή δένδρων στην ΤΚ Καλής Βρύσης
  5. Εισήγηση στο ΔΣ για κοπή δένδρων στην ΤΚ Χαριτωμένης
  6. Εισήγηση στο ΔΣ για κοπή δένδρων στην ΤΚ Σιταγρών
  7. Εισήγηση στο ΔΣ για κοπή δένδρων στην ΤΚ Μαυρολεύκης

Εκτύπωση   Email