5η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρου εμβαδού 66.282,77 τμ στη θέση «Λίασμα» της ΤΚ Πετρούσας

  2. Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρου εμβαδού 98.530,56 τμ στη θέση «Λίασμα» της ΤΚ Πετρούσας

  3. Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρου εμβαδού 98.513,22 τμ στη θέση «Λίασμα» της ΤΚ Πετρούσας

  4. Εισήγηση για έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρου εμβαδού 98.525,78 τμ στη θέση «Λίασμα» της ΤΚ Πετρούσας

  5. Εισήγηση για συναίνεση ή μη ερευνητικών εργασιών σε δημόσιο λατομικό χώρο 4,47037 στρ. στην θέση «τρεις οξυές» της ΤΚ Πύργων

  6. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών στον κατάστημα του κ.Μώραλη Γεωργίου στην ΤΚ Πετρούσας

  7. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών στο κατάστημα του κ.Τσιάντα Λεωνίδα στην ΤΚ Πετρούσας

  8. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών στο κατάστημα του κ.Τσανταλίδη Αλεξάνδρου στην ΤΚ Φωτολίβους


Εκτύπωση   Email