5η Πρόσκληση για δια περιφοράς συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020 - Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 10:00πμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κ. Τούσκου Μαρία (Καλή Βρύση).

  2. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση άδειας κοπής δέντρων στην Κοινότητα Φωτολίβους.

  3. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση άδειας κοπής δέντρων στο Πάρκο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 167 στην Κοινότητα Προσοτσάνης (Κτηνιατρείο).

  4. Γνωμοδότηση επί της 36/2020 μελέτης με τίτλο «σήμανση πλησίον Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ως Πρόεδρος της ΕΠΖ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr