1η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΤΚ Φωτολίβους

 

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου κατ/τος στην Τ.Κ.Πετρούσας
  2. Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 45,93171 στρ στην ΤΚ Πετρούσας
  3. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 59,92046 στρ στην ΤΚ Πετρούσας
  4. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,64174 στρ στην ΤΚ Πετρούσας
  5. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 96,979 στρ στην ΤΚ Πετρούσας
  6. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,51622 στρ στην ΤΚ Πετρούσας
  7. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,52578 στρ στην ΤΚ Πετρούσας
  8. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 66,28277 στρ στην ΤΚ Πετρούσας
  9. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,53056 στρ στην ΤΚ Πετρούσας

{tab=Αρχεία}

1η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

{/tabs}

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr