8η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Προέγκριση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Παπαδοπούλου Παναγιώτας στην ΤΚ Χαριτωμένης

 1. Προέγκριση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Σίσκου Δαυίδ στην ΤΚ Καλλιθέας

 1. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου καταστήματος στην Τ.Κ Κοκκινογείων

 1. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,81583 στρ στην ΤΚ Πετρούσας

 2. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,45896 στρ στην ΤΚ Πετρούσας

 3. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,71926 στρ στην ΤΚ Πετρούσας

 4. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,99474 στρ στην ΤΚ Πετρούσας

 5. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 86,29022 στρ στην ΤΚ Κοκκινογείων

 6. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 97,81737 στρ στην ΤΚ Κοκκινογείων

 7. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 28,56676 στρ στην ΤΚ Πύργων

 8. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,99973 στρ (τμήμα) στην ΤΚ Πύργων

 9. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 97,87785 στρ (τμήμα) στην ΤΚ Πύργων

 10. Εισήγηση για μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 49,54961 στρ στην ΤΚ Πετρούσας

{tab=Αρχεία}

Δείτε το έγγραφο σε pdf

{/tabs}

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr